سلام ، به سایت طراحی جرثقیل خوش آمدید.

مهندس سعید کمرخانی


فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 

مهندسی مکانیک 


دانشگاه علم و صنعت ایران

 

SOLIDWORKS 70%
INVENTOR 35%
AUTOCAD 25%
ANSYS 65%
CATIA 15%
ZW 3D 80%
ADAMS 30%
COMSOL 63%