سلام ، به سایت طراحی جرثقیل خوش آمدید.

درباره ما

طراحی و ساخت انواع جرثقیل

طراحی انواع جرثقیل با استفاده از نرم افزار دقیق محاسباتی به بررسی کلیه پارامترهای موثر در طراحی جرثقیل انجام می گیرد که می اولت به پارامترهایی چون انتخاب گروه کاری جرثقیل ، وزن دقیق سازه قبل از شروع ساخت ، محاسبه تنش های ایجاد شده در نقاط مختلف سازه بر اساس گروه کاری جرثقیل ، انتخاب ریل های طولی و عرضی جرثقیل براساس متریال استفاده شده و .. ، انتخاب دقیق موتور بالابری ، عرضی و طولی جرثقیل و انتخاب آن براساس شرایط و کارکرد جرثقیل ، محاسبه دقیق کلگی طولی و عرضی و … اشاره کرد.