مهندس سعید کمرخانی

چگونه مدل سالیدورکز را با نرم افزار Revit باز کنیم؟

چگونه مدل سالیدورکز را با نرم افزار Revit باز کنیم؟Reviewed by چگونه مدل سالیدورکز را با نرم افزار Revit باز کنیم؟ on Sep 3Rating: 5.0چگونه مدل سالیدورکز را با نرم افزار Revit باز کنیم؟چگونه مدل سالیدورکز را با نرم افزار Revit باز کنیم؟

مدل های سالیدورکز  را می توان به سرعت در Autodesk Revit باز کرد. مراحل انجام این کار:

مرحله 1 – خروجی از  نرم افزار سالیدورکز :

مدل 3D را در نرم افزار سالیدورکز باز کنید. اکنون مدل را به صورت IFC 4 (. * ifc) یا IFC 2 × 3 (. * ifc) از طریق File> Save as ذخیره کنید> نوع را به عنوان یکی از انواع پرونده IFC انتخاب کنید (. * ifc).

می توانید از ذخیره به عنوان نوع IFC 4 یا IFC (2X3) استفاده کنید. IFC (2X3) برای نسخه های قدیمی Revit و IFC 4 برای نسخه های جدیدتر REVIT کار می کند. اگر کسی کار نکرد یکی دیگر را امتحان کنید.

مرحله 2 – گزینه های خروجی  را برای انواع پرونده های IFC انتخاب کنید:

بر روی گزینه ها کلیک کنید> این کادر محاوره ای گزینه های سیستم را راه اندازی می کند و گزینه های مختلف خروجی را برای وارد کردن  پرونده IFC با ویژگی های سفارشی که شامل فراداده های IFC به همراه سایر ویژگی ها است ، انتخاب کنید.

 

چگونه مدل سالیدورکز را با نرم افزار Revit باز کنیم؟
چگونه مدل سالیدورکز را با نرم افزار Revit باز کنیم؟

 

مرحله 3 – برای باز کردن پرونده در Revit:

به File> Open> بر روی گزینه IFC کلیک کنید> فهرست کنید و فایل را باز کنید و باید ببینید که مدل 3D در REVIT باز می شود ، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

چگونه مدل سالیدورکز را با نرم افزار Revit باز کنیم؟
چگونه مدل سالیدورکز را با نرم افزار Revit باز کنیم؟

 

ارسال نظر