مهندس سعید کمرخانی
جدول تعیین کلاس کاری جرثقیل

تعریف کلاس کاری جرثقیل سقفی

تعریف کلاس کاری جرثقیل سقفیReviewed by تعریف کلاس کاری جرثقیل سقفی on Jan 19Rating: 5.0تعریف کلاس کاری جرثقیل سقفیتعریف کلاس کاری جرثقیل سقفی

برای بهترین عملكرد اقتصادی در خرید جرثقیل نیاز به تعیین كلاس كاری می‌باشد. كلاس كاری تعیین می‌كند كه برای هدف و كار دلخواه خریدار كدام گروه از جرثفیل‌ها مناسب هستند.
هر گونه انتخاب كلاس پایینتر و یا بالاتر از كلاس مورد نیاز غیر اقتصادی می‌باشد. زیرا، انتخاب كلاس پایینتر موجب پایین آوردن هزینه خرید می‌شود ولی هزینه تعمیر و نگهداری را بالا می‌برد. همینطور انتخاب كلاس بالاتر، موجب كاهش هزینه ثانویه می‌شود، اما هزینه اولیه (خرید) را به طور چشم گیری بالا می‌برد.
استانداردهای مختلفی برای كلاس‌های كاری وجود دارد كه از این بین می‌توان به FEM وISO اشاره كرد.

 تعیین كلاس‌كاری

در تعیین كلاس كاری می‌بایست به دو عامل زیر توجه كرد:

۱) Operating Time Group: به نوعی بیانگر زمان كاركرد و یا تعداد دفعات كاركردن جرثقیل در یك بازه زمانی مشخص (مثل ساعت و یا روز) می‌باشد.

۲) Load Spectrum: بیانگر نوع كاربری و استفاده از جرثقیل در زمان استفاده از آن می‌باشد كه هر یك از انواع كاربری آن به صورت زیر می‌باشد.

جدول تعیین کلاس کاری جرثقیل

جدول تعیین کلاس کاری جرثقیل
جدول تعیین کلاس کاری جرثقیل
  • Light (1: تجهیزات به ندرت تحت بار بیشینه (بار نامی) خود قرار می‌گیرند واغلب تحت بارهای سبك هستند.
  • Medium (2: تجهیزات گاهی تحت بار نامی قرار می‌گیرند و اغلب تحت بار سبك هستند.
  • Heavy (3: تجهیزات به دفعات تحت بار نامی و بارهای سبكتر قرار می‌گیرند.
  • Very Heavy (4: تجهیزات اغلب تحت بار نامی كار می‌كنند.

عوامل موثر در تعیین کلاس کاری جرثقیل

در تعیین كلاس كاری دو عامل كه بسیار حائز اهمیت می‌باشند  که ED% و  Start/h است.

۱) %ED Duty factor: مشخصه‌ای است از زمان كاركرد مفید موتور و با افزایش كلاس كاری، افزایش می‌یابد.

۲) Start/h No. of start per hour: بیانگر تعداد Startها در یك ساعت می‌باشد كه با افزایش كلاس كاری افزایش می‌یابد.

برای درك بهتر اهمیت كلاس كاری می‌توان اینگونه بیان كرد كه اگر از نظر كلی (نه از نظر عملی) بخواهیم تفاوت كلاس‌ها را بیان كنیم، می‌توان گفت كه هر كلاس با كلاس قبلی به اندازه ۲۵% در تناژ بالابری تفاوت دارد. (به عنوان مثال۱Am))12.5 ton می‌تواند با شرایط خاصی در (۲m) 10 ton كارآیی داشته باشد) اما عامل تعیین كننده و بسیار مهم توجه كردن به ED% و Start/h موتورها می‌باشد كه نباید آنرا نادیده گرفت.

دسته بندی کلاس کاری  در جدول زیر مشخص می باشد.

جدول تعیین کلاس کاری جرثقیل
جدول تعیین کلاس کاری جرثقیل

ارسال نظر