مهندس سعید کمرخانی

طراحی و شبیه سازی سیستم اگزوز خودرو جهت کاهش سروصدا با استفاده از نرمافزار کامسول

طراحی و شبیه سازی سیستم اگزوز خودرو جهت کاهش سروصدا با استفاده از نرمافزار کامسولReviewed by Kamarkhani on Dec 18Rating: