مهندس سعید کمرخانی

بایگانی برچسب: آشنایی با دستور Mirror در نرم افزار سالیدورکز

آشنایی با دستور Mirror در نرم افزار سالیدورکز

در مجامع متقارن ، طرف راست و چپ ممکن است از همان قسمت هایی که آینه یکدیگر هستند استفاده کنند. SolidWorks به جای ایجاد قسمت جدید و صرف زمان برای مدل سازی و جزئیات پرونده قطعه ای قرینه ، می تواند بخشی از مدل را به صورت کامل یا جزء قرینه کند. این بدان معنی […]