مهندس سعید کمرخانی

بایگانی برچسب: آشنایی با دستور Part Reviewer در سالیدوکز

آشنایی با دستور Part Reviewer در سالیدوکز

با توجه به اینکه چگونه تعداد کمی از ما هنگام شروع طراحی از ابتدا شروع می کنیم ، ضروری است که بتوانید از طریق طراحی شخص دیگری طراحی خود را آغاز کنید. اگر اخیراً فایلهای طراحی مهندس دیگری به دست شما رسیده است  و  مایل هستید که بتوانید راحت تر در طرح ها همکاری و […]