مهندس سعید کمرخانی

بایگانی برچسب: دستور Part Reviewer

آشنایی با دستور Part Reviewer در سالیدوکز

با توجه به اینکه چگونه تعداد کمی از ما هنگام شروع طراحی از ابتدا شروع می کنیم ، ضروری است که بتوانید از طریق طراحی شخص دیگری طراحی خود را آغاز کنید. اگر اخیراً فایلهای طراحی مهندس دیگری به دست شما رسیده است  و  مایل هستید که بتوانید راحت تر در طرح ها همکاری و […]