مهندس سعید کمرخانی

بایگانی برچسب: راهنمای سفارش جرثقیل سقفی

اجزای جرثقیل سقفی

راهنمای سفارش جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی در یک نگاه نمای کلی جرثقیل سقفی جرثقیل سقفی همچنین به عنوان جرثقیل پل ، یا جرثقیل صنعتی شناخته می شود دستگاهی برای حمل و نقل مواد است که بار را به صورت افقی بلند ، پایین آورده و حمل می کند. به طور معمول ، یک جرثقیل سقفی شامل یک مکانیزم قلاب […]