مهندس سعید کمرخانی

بایگانی برچسب: سالیدورکز و اتوکد

تفاوت بین نرم افزارهای سالیدورکز و اتوکد

مقایسه بین این دو برنامه CAD باید بر مبنای حقایق تجربی انجام شود تا کاربران بتوانند به راحتی بین آنها انتخاب کنند. بنابراین، مقایسه بین اتوکد و سالیدورک باید با بیان ویژگی های مهم و همچنین امکانات آنها به عنوان ابزار طراحی انجام شود. برای انجام این کا، باید امکانات طراحی هر کدام و نیز […]