مهندس سعید کمرخانی

بایگانی برچسب: نرم افزار Revit

چگونه مدل سالیدورکز را با نرم افزار Revit باز کنیم؟

مدل های سالیدورکز  را می توان به سرعت در Autodesk Revit باز کرد. مراحل انجام این کار: مرحله 1 – خروجی از  نرم افزار سالیدورکز : مدل 3D را در نرم افزار سالیدورکز باز کنید. اکنون مدل را به صورت IFC 4 (. * ifc) یا IFC 2 × 3 (. * ifc) از طریق […]