مهندس سعید کمرخانی

بایگانی برچسب: پروپوزال مهندسی خودرو

پروپوزال مهندسی خودرو

پروپوزال مهندسی خودرو

مهندسی خودرو ( Automotive engineering) به عنوان مادر کلیه رشته‌های منشعب از مهندسی مکانیک شناخته می‌شود زیرا مهندسی مکانیک با صنعت خودرو آغاز گردید و مکانیزمها و تکنیک‌های و تجربیات حاصل از آن در بخش‌های دیگر بکار گرفته شد. این رشته در کشورهای پیشرفته تا سطح دکترا و در شاخه‌های گوناگون توسعه یافته‌است. خودروهای مورد بحث از قسمتهای […]