مهندس سعید کمرخانی

بایگانی برچسب: چگونه مدل سالیدورکز را با نرم افزار Revit باز کنیم؟

چگونه مدل سالیدورکز را با نرم افزار Revit باز کنیم؟

مدل های سالیدورکز  را می توان به سرعت در Autodesk Revit باز کرد. مراحل انجام این کار: مرحله 1 – خروجی از  نرم افزار سالیدورکز : مدل 3D را در نرم افزار سالیدورکز باز کنید. اکنون مدل را به صورت IFC 4 (. * ifc) یا IFC 2 × 3 (. * ifc) از طریق […]