مهندس سعید کمرخانی

طراحی جرثقیل

بر اساس سابقه و تجربه موفق  در زمینه طراحی و ساخت انواع جرثقیل سقفی و دروازه ای و با توجه به وزن سازه و ماکزیمم نیروهای استاتیکی و دینامیکی وارد بر چرخها و اتصالات و همچنین تعداد سیکل کاری، طراحی مکانیکی و انتخاب ماشین آلات بر اساس رسیدن به حداکثر بهره وری و جلوگیری از هرگونه توقف احتمالی جرثقیل صورت می­پذیرد.


طراحی جرثقیل سقفی دو پل 25 تن
طراحی جرثقیل سقفی دو پل 25 تن
طراحی جرثقیل
طراحی جرثقیل سقفی 130 تن
طراحی جرثقیل سقفی 130 تن
طراحی جرثقیل
جرثقیل تک پل آویز 12 تن – Underslung
جرثقیل تک پل آویز 12 تن – Underslung
طراحی جرثقیل
طراحی جرثقیل بازویی 5 تن – Jib Crane
طراحی جرثقیل بازویی 5 تن – Jib Crane
طراحی جرثقیل
طراحی جرثقیل دیواری 5 تن – Wall crane fix
طراحی جرثقیل دیواری 5 تن – Wall crane fix
طراحی جرثقیل
جرثقیل سقفی دو پل 65 تن
جرثقیل سقفی دو پل 65 تن
طراحی جرثقیل
جرثقیل دیواری ( ریلی ) 5 تن . Wall Crane
جرثقیل دیواری ( ریلی ) 5 تن . Wall Crane
طراحی جرثقیل
جرثقیل سقفی دو پل 10 تن
جرثقیل سقفی دو پل 10 تن
طراحی جرثقیل
جرثقیل سقفی دو پل 150 تن
جرثقیل سقفی دو پل 150 تن
طراحی جرثقیل