سلام ، به سایت طراحی جرثقیل خوش آمدید.

پروژه ها

طراحی و ساخت اتاق برق جرثقیل سقفی

طراحی و ساخت اتاق برق جرثقیل سقفی

محفظه تعمیرات برق رسان طولی Power Supply

محفظه تعمیرات برق رسان طولی Power Supply

جرثقیل دیواری ریلی 5 تن

جرثقیل دیواری ریلی 5 تن

پروژه جرثقیل سقفی دو پل 10 تن

پروژه جرثقیل سقفی دو پل 10 تن

پروژه جرثقیل سقفی دو پل 130 تن

پروژه جرثقیل سقفی دو پل 130 تن

طراحی جرثقیل سقفی با گروه کاری M7

طراحی جرثقیل سقفی با گروه کاری M7