سلام ، به سایت طراحی جرثقیل خوش آمدید.

طراحی و ساخت اتاق برق جرثقیل سقفی

طراحی و ساخت اتاق برق جرثقیل سقفی

اتاق برق جرثقیل جهت نگهداری بخش تابلوهای برق به کار برده می شود . اتاق برق برای شرایطی که محیط دارای آلودگی زیاد است ( مثلا شرکت های ذوب و ... ) و همچنین برای نگهداری باتری های تغذیه جرثقیل مورد استفاده قرار می گیرد . طراحی اسکلت اتاق به نحوی است که با توجه به شرایط پروژه تحمل وزن 2 تا 6 تن را داشته باشد .