سلام ، به سایت طراحی جرثقیل خوش آمدید.

محفظه تعمیرات برق رسان طولی Power Supply

مشخصات محفظه

محفظه تعمیرات برق رسان طولی Power Supply : این محفظه جهت تعمیرات و نگهداری شین های برق رسان طولی سالن جرثقیل استفاده می شود . محل نصب این محفظه ها عموما زیر پل و در بعضی مواقع با استفاده از شرایط خاص جرثقیل ما بین دو پل جرثقیل نصب می شود. محل ورود به این محفظه از طریق سرویس پلتفرم می باشد.