مهندس سعید کمرخانی

تحصیلات

دوره کارشناسی ارشد

1393-1396 دانشکاه علم و صنعت ایران.

مهندسی مکانیک

تجارب فنی و پژوهشی

طراح

خرداد تا آبان 94 دانشگاه علم و صنعت ایران

همکاری در زمینه طراحی در پروژه ملی خودرو کلاس ب

مدرس

شهریور تا اسفند 1396 مجتمع فنی پایتخت تهران

آموزش نرم افزارهای مدل سازی مهندسی مکانیک

مدرس

اسفند 1397 تا اردیبهشت 1398 شرکت خودروسازی سایپا

ADAMS VIEW آموزش نرم افزار

طراح

دی 1397 تاکنون شرکت جرثقیل سازی فسان

طراح انواع جرثقیل سقفی و ...

مهارت در نرم افزارهای طراحی

نرم افزار Solidworks

نرم افزار اتوکد

نرم افزار Inventor

نرم افزار Catia

مهارت در نرم افزار شبیه سازی

نرم افزار Ansys

نرم افزار Abaqus

نرم افزار Carsim

نرم افزار Trucksim

نرم افزار Adams

کتب چاپ شده

image
image
image

مقالات چاپ شده